این وبلاگ در راستای ولایت فقیه و عاشقان ایشان می باشد

شوکه!!
ن : علی ت : شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ز : ۱۵:۲۵

گفت: يكي از كاربران «فيس بوك» خطاب به گروه هاي اپوزيسيون نوشته است؛ بيخودي دلتان را صابون نزنيد، وقتي خاتمي رأي مي دهد و فاتحه جنبش سبز را مي خواند، از موسوي و كروبي چه انتظاري داريد؟!
گفتم: يعني چي؟! منظورش چيه؟!
گفت: نوشته، خاتمي سابقه دو دوره رئيس جمهوري با رأي بالاي مردم را داشت ولي موسوي كه هيچوقت از مردم رأي نگرفته بود و رأي انتخابات 88 او هم مديون خاتمي بود.
گفتم: پس كروبي چي ميشه؟!

گفت: نوشته است «كروبي هر سابقه اي داشت به جاي خود ولي در انتخابات 88 كمتر از آراي باطله رأي آورده بود و نتيجه گرفته كه موسوي و كروبي كاره اي نيستند كه دلمان را به آنها خوش كنيم»!
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: يكي از مراجعه كنندگان به اين صفحه فيس بوك در ستون «نظرات» نوشته «آقاي «رامين- الف» چرا توي دل ما را خالي مي كني»؟!
گفتم: اين يارو ديگه عجب خل و چليه؟! به شخصي گفتند بابات مرده! گفت؛ راستشو بگين، من ظرفيتشو دارم! حتما دستش شكسته و براي اينكه من شوكه نشم ميگين مرده!


.:: ::.


 

Powered By fardblog.com Copyright © by emamleader
This Themplate  By Theme-Designer.Com